Twee openstaande vacatures voor opleider

Vacature 1: Solliciteer voor 31 augustus!

Vacature 2: Solliciteer voor 12 augustus!!

Opgelet: Kandidaten die zich voor beide vacatures kandidaat willen stellen, dienen dit via aan aparte kandidaatstelling te doen.

VACATURE 1: OPLEIDER INP

De Politieschool – PLOT is op zoek naar een opleider (eerste) inspecteur van politie (voltijdse tewerkstelling via detachering).

Ben jij (eerste) inspecteur van politie? Dan ben jij misschien de geknipte persoon om ons team te komen versterken en aspiranten te begeleiden in hun basisopleiding tot inspecteur.

Als opleider volg je gedurende elk opleidingsjaar het proces van de aspiranten op en verzamel je input om op het einde van het opleidingsjaar zo onderbouwd mogelijk te kunnen oordelen over het professioneel functioneren van de aspirant.

Geïnteresseerd? Jouw kandidaatstelling kan tot en met 31 augustus 2022 ingestuurd worden (met curriculum vitae en motivatiebrief) via jolynn.debacker@plotlimburg.be

Indien jouw kandidaatstelling positief wordt bevonden, zal je op 7 september 2022 worden uitgenodigd voor een motivatie- en selectiegesprek van +/- 20 minuten en een theoretische proefles van +/- 10 minuten. De doelgroep voor de proefles betreft aspirant-inspecteurs. De proefles zal enkel gegeven worden aan een selectiejury. Het thema mag je zelf kiezen.

Voor inhoudelijke of praktische vragen met betrekking tot deze vacature kan je contact opnemen met de pedagoge van de politieschool, Jolynn Debacker (jolynn.debacker@plotlimburg.be of 089 77 82 93) of met de coördinator van de basisopleidingen, Bert Boelen (Bert.boelen@plotlimburg.be of 089 77 82 83).

Meer informatie over de inhoud van de vacature en over de selectiecriteria vind je in de bijgevoegde vacaturetekst.

______________________________________________________________________________

VACATURE 2: OPLEIDER INP/HINP

De Politieschool – PLOT is op zoek naar een opleider (INP/HINP) (voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur via detachering).

Ben jij (eerste)(hoofd)inspecteur van Politie? Dan ben jij misschien de geknipte persoon om ons team te komen versterken en aspiranten te begeleiden in hun basisopleiding tot inspecteur van politie.

Als opleider volg je gedurende elk opleidingsjaar het proces van de aspiranten op en verzamel je input om op het einde van het opleidingsjaar zo onderbouwd mogelijk te kunnen oordelen over het professioneel functioneren van de aspirant.

Geïnteresseerd? Kandidaten dienen hun kandidatuur in via het formulier, gevoegd als bijlage 1 aan de bijgevoegde vacaturetekst. Het correct ingevulde formulier moet vergezeld zijn van een door de kandidaat opgestelde motivatiebrief, aangevuld met een gedetailleerde CV (overzicht relevante opleidingen, professionele ervaring, huidige functie, een bondige uiteenzetting van de nuttige bekwaamheden waarover hij meent te beschikken, … ).

De kandidaturen dienen ten laatste op 12-08-2022 bezorgd te worden aan:  

Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR)

Directie van het Personeel (DRP)

Dienst Loopbaanbeheer (DPP) / Geïntegreerde Politieopdrachten (DPPI)-Affectaties

Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL

Email: drp.career.affect@police.belgium.eu

Voor inhoudelijke of praktische vragen met betrekking tot deze vacature kan je contact opnemen met de pedagoge van de politieschool, Jolynn Debacker (jolynn.debacker@plotlimburg.be of 089 77 82 93) of met de coördinator van de basisopleidingen, Bert Boelen (Bert.boelen@plotlimburg.be of 089 77 82 83).

Meer informatie over de inhoud van de vacature en over de selectiecriteria vind je in de bijgevoegde vacaturetekst.

______________________________________________________________________________