Een beetje geschiedenis

De eerste vorm van gestructureerd politieonderwijs in de provincie Limburg dateert uit het jaar 1942. In het kasteel van het huidige provinciedomein Bokrijk opende de Limburgse politieschool haar deuren op maandag 17 augustus 1942 met één klaslokaal en 28 leerlingen.
Na de oorlog nam de bestendige deputatie op 3 mei 1948 het initiatief tot het oprichten van leergangen voor het in functie zijnde politiepersoneel. Deze lessen vonden plaats op het provinciaal bestuur te Hasselt.
In 1952 werd besloten om deze leergangen te verenigen in de “vzw School voor bestuurswetenschappen en Politieschool”.

In 1985 kocht het Limburgse provinciebestuur het voormalige administratieve gebouw van de mijn van Zwartberg, gelegen in de Marcel Habetslaan te Genk. Op 20 mei 1986 deed de school er officieel haar intrede. De activiteiten namen gestaag toe. Er kwam een taakverschuiving en een naamsverandering, “vzw Provinciaal Politie- en Studiecentrum Limburg” (PPSL) werd boven het doopvont gehouden.

Het gebouw bleek te groot voor de Politieschool alleen. De Provinciale school voor Administratief Recht (PSAR) en het Provinciaal Opleidingscentrum voor Brandweerpersoneel (PBO) vonden er ook een onderkomen, wat in 1990 leidde tot de stichting van het Provinciaal Centrum voor Vorming van Overheidspersoneel (PCVO), een koepel van deze drie departementen.

De huidige naam PLOT kwam er op 26 april 2000. Door een statutaire wijziging op 1 januari 2008 kreeg iva PLOT een grotere financiële autonomie. Sinds 1 januari 2019 ressorteert het PLOT onder de provincie Limburg.

Vandaag bestaat het PLOT uit 3 verschillende departementen: de Politieschool, de School Dringende Hulpverlening en de Ondersteunende Dienst, die onder de verantwoordelijkheid staan van één directeur.

Met ongeveer 11.000 cursisten op jaarbasis is het PLOT een druk bezochte opleidingsinstelling. De werking van het PLOT wordt verzekerd door ongeveer 45 voltijdse equivalenten met inbegrip van acht door de federale politie ter beschikking gestelde personeelsleden in de Politieschool.

Een professioneel opleidingscentrum

Het PLOT organiseert, binnen de grenzen van de bestaande regelgeving en rekening houdend met de vragen vanuit een snel evoluerende maatschappij, specifieke en multidisciplinaire opleidingen in Limburg voor:

  • regionale en lokale besturen, de openbare hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancediensten) en hun individuele medewerkers
  • scholen
  • verenigingen
  • bedrijven
  • private organisaties
  • andere actoren die op zoek zijn naar aangepaste opleidingen.

Jaarverslag