Aanwerving Freelance instructeurs/docenten Algemene Veiligheidsopleidingen en Preventie

Wij zijn op zoek naar meerdere externe instructeurs voor het geven van bedrijfsopleidingen (Algemene Veiligheidsopleidingen – AVO). Deze opleidingen gaan hoofdzakelijk overdag door en focussen qua inhoud op de theorie en praktijk rond kleine blusmiddelen, soms bijkomend op Preventie.

Kom jij ons team versterken?

De profielen

Er zijn twee profielen waar je voor kan solliciteren; mogelijks kom je voor beiden in aanmerking. Lees zeker de functieprofielen voor meer info.

De ideale kandidaat is actief brandweerman en beschikt over inhoudelijke kennis over de volgende domeinen:

1. Profiel Algemene veiligheidsopleidingen

Theorie kleine blusmiddelen

 • Inzicht in het ontstaan, ontwikkeling en uitbreiding van brand
 • Kennis over de verschillende brandklassen en hoe ze worden aangeduid
 • Kennis over de diverse blusmiddelen en waar ze voor gebruikt worden

Praktijk kleine blusmiddelen en evacuatie

 • Vaardig zijn in het blussen met diverse blusmiddelen
 • Vaardig zijn in evacuatietechnieken

2. Profiel Algemene Veiligheidsopleidingen – focus op Preventie

Theorie kleine blusmiddelen

 • Inzicht in het ontstaan, ontwikkeling en uitbreiding van brand
 • Kennis over de verschillende brandklassen en hoe ze worden aangeduid
 • Kennis over de diverse blusmiddelen en waar ze voor gebruikt worden

Theorie brandpreventie

 • Kennis over artikel 52 van het ARAB
 • Inzicht in het KB van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 • Kennis en inzicht over de preventiemaatregelen omtrent oprichting van een brandbestrijdingsdienst
 • Ervaring met het uitwerken van een risicoanalyse
 • Kennis en inzicht over de bouwkundige brandpreventiemaatregelen (vb. pictogrammen, noodverlichting, evacuatieoefening, -plan en hulpmiddelen)

 Praktijk kleine blusmiddelen en evacuatie

 • Vaardig zijn in het blussen met diverse blusmiddelen
 • Vaardig zijn in evacuatietechnieken

Specifieke verwachtingen en toelatingsvoorwaarden

De specifieke verwachtingen bij een functie kan je terugvinden in de bijbehorende functiekaarten:

Functiekaart AVO

Functiekaart AVO Preventie

Vergoeding

De tarieven worden vastgesteld bij deputatie en zijn afhankelijk van de inhoud van de opdracht.

 • De lesvergoeding voor een docent bedraagt 46,91 euro bruto
 • De lesvergoeding voor een instructeur bedraagt 37,52 euro bruto

Naast de lesvergoeding wordt er ook een kilometervergoeding voorzien voor dienstverplaatsingen met privé-voortuigen aan een tarief van 0.37 euro per kilometer.

Kandidaatstelling

Inschrijven kan via dit online formulier  tot en met 31 maart 2023.

Om de inschrijving te vervolledigen dien je daarnaast een motivatiebrief, en eventuele relevante diploma’s of attesten via mail te bezorgen aan ine.snijkers@plotlimburg.be.

Selectieverloop

In de week van 3 april 2023 is er een preselectie op basis van de aangeleverde info (volledigheid, geldigheid en profiel).

In de week van 10 april 2023 worden alle kandidaten op de hoogte gebracht van de resultaten van deze eerste screening.

Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd een proefles voor te bereiden en deze te komen verzorgen op donderdag 20 april op de brandweerschool (lokaal 2). Gelieve minimaal deze voor- of namiddag vrij te houden. Aansluitend op de proefles volgt een jurygesprek over de les, de professionele ervaringen en competenties van de kandidaat.

Het lesonderwerp wordt meegedeeld bij uitnodiging van de kandidaat na fase 1.

Contact

Bij vragen over de inhoud of het praktische verloop van deze selectieprocedure kan je terecht bij Ine Snijkers via mail: ine.snijkers@plotlimburg.be of via telefoon: 0494 68 33 12