Het PLOT maakt gebruik van een Algemeen Reglement AR PR jan 2023 dat jaarlijks ge-update wordt en ter validatie wordt voorgelegd aan de Provincieraad. In dit Algemene Reglement wordt de werkwijze van het PLOT beschreven alsook het gebruik van een Onderwijs,- Examen- en Rechtspositieregeling (OER) en uitvoeringsreglementen (UR).

Het OER PR jan 2023 vormt een bijlage van het Algemeen Reglement en is een reglement dat PLOT breed gebruikt wordt. Indien bepaalde opleidingen nood hebben aan specificaties van bepaalde artikels, kan dit in een uitvoeringsreglement.

Een algemeen uitvoeringsbesluit geldend binnen het PLOT betreft het Uitvoeringsreglement PLOT – Gebruik van infrastructuur, ICT en Informatie