Nieuwe reeks webinars Organisatiebeheersing

In 2022 organiseert LSX vanuit de partnergroep Organisatiebeheersing (de vijf provinciale bestuursscholen, VVSG en Audit Vlaanderen) verschillende webinars organisatiebeheersing. Zowel beleidsmedewerkers als mandatarissen zijn welkom op deze online sessies.

Alle info vind je op onze vernieuwde pagina.

Het volledige ondersteuningsaanbod rond organisatiebeheersing met webinars, collegagroepen & opleidingen kun je hier bekijken!

Nodig gerust ook geïnteresseerde collega’s uit voor deze webinars en opleidingen.

 

Nieuwe Opleidingen LSX – 2022

Momenteel heeft LSX  één nieuwe opleiding in het aanbod.

                                                      

Opleiding “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Sanctionerend ambtenaar”

7-14-21 oktober 2022  (20 u.)

Doelgroep

Het initiatief tot inschrijving voor de opleiding is vrij, maar je kan slechts aan de opleiding deelnemen indien je voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • je moet minstens beschikken over een bachelor in de rechten of de rechtspraktijk of master in de rechten;
  • bij gebreke hieraan dien je houder te zijn van een universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma;
  • je mag niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  • algemene principes van het strafrecht;
  • de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met in het bijzonder aandacht voor de bevoegdheden van de sanctionerend ambtenaar, alsook voor de rechten en de plichten van de burgers op de voor het publiek toegankelijke plaatsen en voor de gevallen waarbij men op heterdaad betrapt wordt;
  • conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen.

Welke module(s) moet je volgen?

  • je volgt de volledige opleiding tenzij
  • je beschikt over een bachelor in de rechten of de rechtspraktijk of master in de rechten: dan moet je enkel het onderdeel conflictbeheersing volgen

 

Examens

Van alle gedoceerde vakken wordt een examen afgenomen. Je bent geslaagd indien je minimaal 50% behaalt voor elk vak en minimaal 60% voor het totaal van alle vakken.

Begeleiding

We doen voor deze opleiding een beroep op PLOT-docenten met de nodige ervaring in de betrokken materie.

Deelnametarief

Het inschrijvingstarief bedraagt 320 euro/deelnemer, ongeacht mogelijke vrijstellingen.

We bevelen aan om de volledige opleiding te volgen.

Praktische gegevens

De lessen hebben plaats op 7-14-21 oktober 2022, telkens van 09.00-16.30 uur.

· vr 7 oktober 2022 van 09.00-16.30 uur: module 2: wetgeving

· vr 14 oktober 2022 van 09.00-13.00 uur: module 1: strafrecht

· vr 14 oktober 2022 van 13.30-16.30 uur: module 2: wetgeving

· vr 21 oktober 2022 van 09.00-16.00 uur: module 3: conflictbeheersing

De leslocatie is het provinciehuis (Haspengouwzaal 1+2), Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

We voorzien een broodjeslunch.

Inschrijven (1)

Via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be 

Graag een duidelijke opgave

– naam van de deelnemer

– de waarvoor je inschrijft (volledige opleiding of enkel conflictbeheersing)

– jouw bestelbonnummer

– het mailadres waarnaar de factuur mag worden gemaild

Graag tot dan

(1) Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinde tot de leeftijd van 70 jaar (voor opleidingen met gevolgen op vlak van verloning, bevordering, aanwerving, verkrijging van badge, …) of tot 5 jaar na afloop van de opleiding (voor de opleidingen zonder bovenstaande gevolgen). Er kan een doorgifte zijn van uw aanwezigheidspercentage en uw eventuele examenresultaten aan uw werkgever, indien u de opleiding volgt in opdracht van uw werkgever en/of uw werkgever betaalt voor de opleiding. Voor de uitoefening van uw rechten kan u terecht op de website www.plot.be, waar u onze privacyverklaring vindt.

 

LSX – Limburg School for eXcellenceLSX

Van harte welkom op de website van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Op deze pagina vind je meer informatie over LSX*.

LSX is een samenwerkingsverband tussen het provinciebestuur, de Universiteit Hasselt, de PXL en de VVSG.

LSX focust op:
– het aanbieden en uitwerken van opleidingen op vraag van lokale besturen
– ambtenaren én de Limburgse situatie
– het uitwerken van studiedagen
– het beter bekendmaken van opleidingen bestemd voor ambtenaren
– het bijwonen en creëren van netwerken
– actualiteit en nabijheid
en dit alles met een innovatieve inspiratie.

Meer informatie op de website www.lsx.be.

Contact:
Martine Geurden
t 089 77 82 58
martine.geurden@plotlimburg.be

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.