LSX – Limburg School for eXcellence

Van harte welkom op de website van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Op deze pagina vind je meer informatie over LSX*.

LSX is een samenwerkingsverband tussen het provinciebestuur, de Universiteit Hasselt, de PXL en de VVSG.

LSX focust op:
– het aanbieden en uitwerken van opleidingen op vraag van lokale besturen
– ambtenaren én de Limburgse situatie
– het bijwonen en creëren van netwerken
– actualiteit en nabijheid
en dit alles met een innovatieve inspiratie.

Momenteel organiseert LSX vooral opleidingen op vraag van en voor overheidsorganisaties en lokale besturen. Wanneer er een open aanbod is, vind je de uitnodiging hiervoor terug op deze pagina. 

Zo organiseert LSX in 2023 vanuit de partnergroep Organisatiebeheersing (de vijf provinciale bestuursscholen, VVSG en Audit Vlaanderen) verschillende webinars organisatiebeheersing. Zowel beleidsmedewerkers als mandatarissen, zijn welkom op deze online sessies. 

Ook spelen wij in op de nieuwe rechtspositieregeling, samen met de provinciale bestuursscholen.  

Nodig ook jouw geïnteresseerde collega’s uit voor webinars en opleidingen!   

Contact
Martine Geurden
t 089 77 82 58
martine.geurden@plotlimburg.be

*In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.

OPLEIDINGEN VOORJAAR 2023

“Heads Up Overheidsopdrachten: Webinarreeks”

start: 26 mei 2023 van 11.00-12.00 uur

Aanleiding

Overheidsopdrachten: een complexe materie! Beschik jij over de nodige basiskennis van deze wetgeving, maar ben je steeds op zoek naar specifieke concrete info? Dan is deze reeks webinars zeker iets voor jou!

De reeks bestaat uit een verzameling van 5 webinars van 1 uur waar telkens één specialist één specifiek topic onder de loep neemt. De basisprincipes van het besproken topic worden bondig, overzichtelijk én praktisch meegegeven.

Belangrijk om te weten: Je betaalt niet per deelnemer, maar per organisatie voor de hele reeks. Of anders gezegd: als (iemand uit) jouw organisatie zich inschrijft, kan men een onbeperkt aantal deelnemers inschrijven.

Inhoud

26 mei 2023: Wijzigingen aan de opdracht 

Bart Noppe: adviseur overheidsopdrachten stad Leuven

Een overheidsopdracht wordt idealiter volledig uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die werden opgenomen in de opdrachtdocumenten in combinatie met de offerte van de gegunde opdrachtnemer. Toch blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht soms een wijziging nodig. Deze korte samenvatting geeft een overzicht van de meest gebruikte wijzigingsmogelijkheden en hun toepassingsvoorwaarden, die door de aanbestedende instantie kunnen worden aangewend tijdens de uitvoering van de opdracht.

• overzicht van de meest gebruikte wijzigingsgronden op initiatief aanbestedende instantie
• inzicht in toepassingsvoorwaarden

2 juni 2023: Marktverkenning (en herzieningsformules) 

Marc De Caster: gepensioneerd ambtenaar stad Gent

Voorafgaandelijk aan het afwegen van de toepasselijke procedure(s) dient er een belangrijke voorbereidende fase te gebeuren:de marktverkenning. Een goede marktverkenning zal je in staat stellen een beter bestek te schrijven en de juiste procedure toe te passen.

Omdat een bestek meestal de offertes krijgt die het verdient, zorg je maar beter voor een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Maak tijd voor kwaliteit!

Gezien de volatiele markt van de laatste jaren, zal in dit webinar ook stilgestaan worden bij mogelijke herzieningsformules.

9 juni 2023: Opdrachten van beperkte waarde 

Tessa Jordens: zaakvoerder Triadens

Tijdens het webinar wordt ingezoomd op de opdrachten van beperkte waarde of de zogenaamde aanvaarde facturen. Kleinere overheidsopdrachten, tot een geraamd bedrag van 30.000 euro excl. btw, kunnen op een zeer soepele wijze toegewezen worden zonder dat er een formele plaatsingsprocedure aan te pas komt. Maar er zijn veel valkuilen aan verbonden naast de beperkte regels waar we tijdens het webinar op inzoomen. Opdrachten van beperkte waarde:

• begripsomschrijving
• wettelijk kader
• do’s & don’ts
• valkuilen
• praktische tips

16 juni 2023: Duurzaam aankopen 

Sofie Logie: expert overheidsopdrachtenrecht en in publiek-private samenwerking

Duurzaam aankopen valt eigenlijk uiteen in twee onderdelen: Sociale ondernemingen enerzijds (kansarmen, mindervaliden, lokale ondernemingen (toegangsvoorwaarden, selectiecriteria, gunnings- en uitvoeringsvoorwaarden)) en milieugebonden zaken anderzijds (ontwerpen en gebruik, zakelijke rechten erfpacht bijv. op zonnepanelen).
In dit webinar krijg je de belangrijkste aandachtspunten mee om feilloos duurzaam aan te kopen.

23 juni 2023: De leidend ambtenaar 

Lotte Ottevaere: vennoot en zaakvoerder advocatenkantoor Eeckhout – Ottevaere

De leidend ambtenaar is belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht. Hij is dus een sleutelfiguur bij de uitvoering van een overheidsopdracht en verdient bijgevolg de nodige aandacht. In dit webinar zetten we de belangrijke principes even op een rijtje:

• Wie kan worden aangesteld als leidend ambtenaar?
• Wat zijn zijn bevoegdheden en door wie worden deze bepaald?
• Wat als de leidend ambtenaar zijn bevoegdheden te buiten gaat?

Doelgroep

Medewerkers van aankoopdiensten én leidend ambtenaren die overheidsopdrachten uitschrijven voor diensten, leveringen en/of werken.

Praktische gegevens

Inschrijvingstarief

Je betaalt niet per deelnemer, maar per organisatie voor de hele reeks. Als (iemand uit) jouw organisatie zich inschrijft, kan een onbeperkt aantal deelnemers inschrijven.

Tarief: 200 euro/organisatie en dit voor de 5 webinars!

Inschrijven[1]

Je kan inschrijven via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.  Snel inschrijven is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt.


[1] Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden, tot 40 jaar na de opleiding of tot uw schriftelijk verzoek tot uitschrijving uit de databanken. Er kan een doorgifte zijn van uw aanwezigheidspercentage en uw eventuele examenresultaten aan uw werkgever, indien u de opleiding volgt in opdracht van uw werkgever en/of uw werkgever betaalt voor de opleiding. Voor de uitoefening van uw rechten kan u terecht op de website www.plot.be, waar u onze privacyverklaring vindt.

______________________________________________________________

OPLEIDINGEN NAJAAR 2023

Opleiding milieutoezichthouder (zie bijlage)

Het PLOT organiseert samen met het PIVO Vlaams-Brabant de opleiding “lokaal toezichthouder milieu”.

De lessen hebben plaats in Hasselt, Asse en Leuven tussen 4 september 2023 en einde mei 2024.

Snel inschrijven, want de belangstelling is groot. 

___________________________________________________

Aanbod RPR (nieuwe rechtspositieregeling) (zie bijlage)

De provinciale bestuursscholen en LSX bieden een 3-stappentraject aan

1. Het bestuur moet goed geïnformeerd zijn en beschikken over de meest recente informatie. We bespreken dit op 12 oktober 2023

2. Welk bestuur willen wij zijn en hoe onderscheiden wij ons als werkgever van een aangrenzend of gelijkaardig bestuur? Hieraan werken we op 13 december 2023.  

3. Daarna is het doel om de nodige expertise te verwerven om de ontwikkelde visie uit te bouwen en waar te maken. In 2024 helpen we u daarmee verder. 

Meet info:

_________________________________________________________

[1] Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden, tot 40 jaar na de opleiding of tot uw schriftelijk verzoek tot uitschrijving uit de databanken. Er kan een doorgifte zijn van uw aanwezigheidspercentage en uw eventuele examenresultaten aan uw werkgever, indien u de opleiding volgt in opdracht van uw werkgever en/of uw werkgever betaalt voor de opleiding. Voor de uitoefening van uw rechten kan u terecht op de website www.plot.be, waar u onze privacyverklaring vindt.