Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 23/05/2018
07:30 - 16:00

Locatie
Thor Park

Categorie(s)


Technologische innovatie bij de politie – Een proces van co-creatie

Het programma voor de studiedag “Technologische innovatie bij de politie – een proces van co-creatie” bestaat uit twee delen. In een plenair gedeelte doen diverse sprekers hun visie uit de doeken over het belang van technologische innovatie als antwoord op een aantal hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De focus ligt op de politie, maar we besteden ook aandacht aan de noodzakelijke samenwerking met de bedrijfswereld en met kennisinstellingen. We sluiten enkele voordrachten af met een korte digitale poll.

In het tweede gedeelte van de studiedag kunnen de deelnemers aan vier workshops  deelnemen. Er is  keuze uit een ruim aanbod met zeer uiteenlopende onderwerpen.

 

Plenair gedeelte

 

 • 8:30 uur:

Ontvangst met koffie

 • 9 uur:

Opening door dagvoorzitter, prof. Willy Bruggeman

 • 9:10 uur:

Het belang van innovatie en de rol van het PLOT hierin; duiding van werking en structuur van de Stuurgroep Innovatie, provinciegouverneur Herman Reynders.

 • 9:30 uur:

Algemene reflectie op het thema van de studiedag, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

 • 9:50 uur:

Het nationale programma ‘Policing the future’, technologische innovatie bij de gerechtelijke politie, hoofdcommissaris Yve Driesen

 • 10:10 uur:

Inspiratiesessie over innovatie in de zorg: een analoog verhaal, valorisatiemanager Ziekenhuis Oost-Limburg Yves Marchal

 • 10:30 uur:

Inspiratiesessie over het belang van de cross-over-approach als aanjager van innovatie, prof.dr. Jean Manca

 • 10:50 uur:

Samenstelling en werkwijze van de DITSS in het kader van innovatieontwikkeling bij de Nederlandse Politie, Veiligheidsregio’s en bestuurlijke overheden, drs. Alexander Heijnen, programmadirecteur stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety and Security), onderdeel Brainport regio

 • 11:10 uur:

Conclusies van de innovatiepolls, prof. Dr. Willy Bruggeman

 

Broodjeslunch

 

Workshops

 • 12:30 uur:

Workshop

 • 13:10 uur:

Verplaatsing tussen de workshops

 • 13:20 uur:

Workshop

 • 14:00 uur:

Verplaatsing tussen de workshops

 • 14:10 uur:

Workshop

 • 14:50 uur:

Verplaatsing tussen de workshops

 • 15:00 uur:

Workshop

 • 15:40 uur:

Netwerkdrink met slotwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove

 • 16:30 uur:

Einde

Workshop 1:          Get and keep the crowd under control: Multidiciplinair trainen voor beheersbare publieksstromen

Moderator: Johan Nijs (Innovatiecentrum Limburg), Alexander Heijnen (Stichting Ditss, Dutch Institute for Technology, Safety and Security)

Sprekers: Tinus Kanters (Fieldlab Stratumseind, Eindhoven)

Inhoud: Graag nemen wij eenieder mee in een mooie ontwikkeling van het fieldlab Stratumseind gericht op Crowd-management control. Door middel van geluidsdetectie/beeldopname en licht beproeven en beïnvloeden wij het gedrag van het uitgaanspubliek op Stratumseind te Eindhoven. Inmiddels hebben de eerste proefopstellingen geleid tot het delen van de effecten. Dit fieldlab laat een constante ontwikkeling zien en betreft een samenwerking tussen kennisinstelling als de TU Eindhoven, bedrijven als Philips, Sorama en Vinotion, horeca, burgers, de Nationale Politie, de gemeente Eindhoven en stichting DITSS.

Tinus Kanters en Alexander Heijnen nemen eenieder aan de hand van hun praktijkervaringen graag mee in de ontwikkelingen binnen dit fieldlab.

Johan Nijs van het Innovatiecentrum Limburg zal de link leggen met de Belgische situatie op het gebied van co-creatie. Is een soortgelijk platform realiseerbaar in België, wat zijn hiervoor de noodzakelijke randvoorwaarden, hoe kan een dergelijk platform gefinancierd worden…?

 

Workshop 2:          Blockchain of custody

Moderator: Yve Driesen (Federale Gerechtelijke Politie Limburg)

Sprekers: Alain Van den Broeck (Securitas), Bert Vanaken (Clear Digital), Jori Liesenborgs (Expertisecentrum voor Digital Media van de Universiteit Hasselt), Peter van Laer (Crossroad)  Wim Lamotte (Expertisecentrum voor Digital Media van de Universiteit Hasselt), Jo Vercammen (Hogeschool West-Vlaanderen, Juru)

Inhoud: Toen O.J. Simpson werd vrijgesproken voor de moord op zijn ex Nicole Brown, was dit onder meer omdat zijn advocaten twijfel konden zaaien over een bebloede handschoen met DNA-sporen van O.J.: werd deze wel op een professionele manier beheerd door de onderzoekers? Ook in België zien we dat advocaten de ‘chain of custody’ in vraag stellen in de hoop vrijspraak te bekomen voor hun cliënt. Vandaag wordt deze bewijsstukkenketen nog steeds manueel beschreven. Dit is een tijdrovende en kwetsbare procedure.  Met nieuwe technologieën als blockchain en sensing moet dit beter kunnen.
Politie en justitie hebben nood aan een beveiligde, niet-manipuleerbare databank om de chain of custody te beheren vanaf de plaats delict. Registraties met betrekking tot wie over welk stuk waar en wanneer beschikte moeten automatisch verlopen.  Dit is de uitdagende opdracht voor het projectconsortium ‘blockchain of custody’. Meerdere partners bundelen hun krachten: de Federale Politie en Securitas staan aan de kant van de eindgebruiker en zullen samen met de privépartners Crossroad, ClearDigital en Juru de oplossingen vormgeven. Ze werken hiervoor samen met het Expertisecentrum voor Digitale Media van de Universiteit Hasselt.

 

Workshop 3:          3D scanning en virtualisatie van de crime-scene

Moderator: Dimitri Kun (Federale Gerechtelijke Politie Limburg)

Sprekers: Jeroen Nelis (Koninklijke Militaire School), Philippe Bekaert (Expertisecentrum voor Digital Media van de Universiteit Hasselt), Fabian di Fiore (Expertisecentrum voor Digital Media van de Universiteit Hasselt), Erwin Borgers (3D Expertise), Patrick Boyen (Advocaat-generaal), Ozan Cakin (Prime Media Studio’s), Bram Bollen (Studio Plan B)

Inhoud: Moordonderzoek in België loopt nog steeds niet optimaal. De perfecte moord wordt niet gepleegd met middelen die niet ontdekt kunnen worden. Deze bestaat louter omdat sterfgevallen niet steeds overal op even professionele wijze worden benaderd. Het comité P formuleerde reeds in 2010 als aanbeveling het verbeteren van de afstapping ter plaatse op plaats delict. Dit niettegenstaande ontbreekt het vandaag nog steeds aan een standaard cultuur en afdwingbare en gestandaardiseerde werkprocedures. De publicatie van het handboek “Verdacht overlijden” betekende onmiskenbaar een belangrijke stap voorwaarts, doch is niet meer dan een houvast voor de praktijk. Bovendien moeten bepaalde principes vandaag herbekeken en enigszins anders ingevuld worden. In deze workshop lichten we het gebruik van verschillende innoverende technieken worden toe. Hierbij staan we tevens stil bij de effectieve meerwaarde die een doorgedreven virtualisatie van de crime-scene ons kan opleveren. Samen doorlopen we een modern tactisch onderzoek in het teken van maximaal sporenbewust optreden.

 

Workshop 4:          Virtuele leeromgeving en Eye Tracking

Sprekers: Stijn Mommen (Firewolf Studios, Luca School of Arts)

Sprekers: Davy Loots (Mimesys), Kathleen Custers (UCLL), Frank Thoelen (PLOT), Bert Oben (UCLL)

Inhoud: Stijn Mommen brengt tijdens deze workshop het verhaal van gamebased learning en zijn diverse mogelijkheden en invalshoeken. Het game is immers een enorm krachtig educatief middel met tal van voordelen inzake simulaties, opleidingen, interacties, achterliggende databanken en dergelijke meer. Davy Loots legt vooral de klemtoon op de ontwikkeling van holografische communicatie op de opkomende digitale platformen van Virtual en Augmented Reality. Om zijn woord kracht bij te staan voorziet hij tevens het nodige demonstratiemateriaal. Frank Thoelen van het PLOT zal een demonstratie geven van hoe de virtuele leeromgeving wordt gebruikt in de politieopleiding.

Waarnemen is van cruciaal belang om een gevaarsituatie correct in te schatten. Vanuit dat perspectief kan eye-trackingonderzoek een substantiële bijdrage leveren aan de politieopleidingen. Eye-tracking is een methodologie die menselijk kijkgedrag in kaart brengt door oogbewegingen te meten, zowel in statische toepassingen als voor personen die zich verplaatsen. Zo kan er worden nagegaan waar proefpersonen naar kijken, en vooral waar ze niet naar kijken. In deze workshop geven we voorbeelden van wat eye-trackingonderzoek, mobiele eye-tracking brillen en de scherm gebaseerde versie, kunnen betekenen voor de Politieschool. Tot slot zetten we de deelnemers aan het werk met de bedoeling om te ervaren hoe eye-tracking werkt en wat je ermee kan doen.

 

Workshop 5:          Gebruik van artificiële intelligentie in verhoorsituaties

Moderator: Rudi Schellingen (Politiezone CARMA)

Sprekers: Ton Gojani (Vokaturi), Isabel Gonzales (Facelytix)

Inhoud: Kan software een substantiële bijdrage leveren in een (reële) verhoorsituatie? Het bedrijf “Facelytix” ontwikkelt een software die (in eerste instantie) een analyse in 2-lagen van de verhoorder moet toelaten. Een non-verbale gedragsanalyse met daarbovenop een persoonlijkheidsanalyse. Het het bedrijf “Vokaturi” meet en analyseert eerder de emoties in de stem. Deze software zou ons in eerste instantie kunnen helpen bij het bijsturen van de verhoorder (verminderen tunnelvisie, bevorderen werkrelatie met de te horen persoon,…..) en kan dienen als leertool voor de verhoorders. Initieel denken we hierbij voornamelijk aan het gebruik binnen de opleidingscontext om later mogelijk deze software te gebruiken binnen de reële verhoorcontext. Is het hierbij ondenkbaar dat op termijn  deze software ons kan helpen bij het blootleggen van “misleiding” door de te horen persoon waaronder de verdachte?

 

Workshop 6:          Camera’s: een slimme Limburgse regio dankzij co-creatie

Moderator: Tom De Schepper (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

Sprekers: Joris Van Haver (S-Lim), Ilja Theuwissen (The Safe Group)

 

Inhoud: In een korte inleidend gedeelte zal Tom De Schepper de deelnemers aan deze workshop wegwijs maken in de nieuwe camerawet, het samenspel met de GDPR die op 25 mei 2018 in Belgische wetgeving omgezet zal zijn, en een aantal recente ontwikkelingen in het bestuurlijke en veiligheidslandschap die tot een efficiënter en slimmer gebruik van camera’s kunnen leiden.

Joris Van Haver geeft vervolgens tekst en uitleg over hoe s-Lim onder andere regio-dekkende veiligheidsoplossingen “as a service” zal aanbieden aan de Limburgse steden en gemeenten, politiezones en haar partners. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de veiligheidsoplossingen die zich situeren op het vlak van bewakingscamera’s, Intelligente camera’s, camera’s uitgerust met sensoren, beeldanalysesoftware, controlekamers… Door het streven naar standaardisatie in onze provincie en het implementeren over de gemeentegrenzen en politiezones heen dragen schaalvoordelen en het correct uitwisselen van data bij aan de slimme regio Limburg…

Ilja Theuwissen zal een concrete case van samenwerking tussen politiezone Limburg Regio Hoofdstad en The Safe Group toelichten. Daarnaast zal hij vertellen dat camerabewaking niet gezien mag worden als 1 enkelvoudige technologie, maar hoe enkel de juiste cameramix een politiezone of gemeente kan helpen om effectief én efficiënt in te spelen op de uitdagingen en innovaties van vandaag.

 

 

Workshop 7:          Intelligente drones, intelligente camera’s en intelligente hulp voor politie- en hulpdiensten: een kwestie van veiligheid

Moderator: Kevin Logist (EUKA)

Sprekers: Frank Vanwelkenhuyzen (DroneMatrix), Wouter Van Haperen (UHasselt)

Inhoud: In een drone-wereld die vol gevaren lijkt te zitten, maakt Kevin Logist de deelnemers van deze workshop wegwijs in de recente ontwikkelingen met betrekking tot een efficiënter en slimmer gebruik van drones in het huidige veiligheidslandschap. Tijdens deze sessie werpen we een blik op de omzendbrief van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, die op 28 maart 2018 gepubliceerd werd in het Staatsblad. Voor het dronegebruik van politie- en hulpdiensten zorgen deze regels alvast voor een veiliger (en duidelijker) kader. We bekijken de rol van Vlaamse ontwikkelaar van droneverkeermonitoringsoftware Unifly, die met de FOD Mobiliteit samenwerkt voor een veiliger en transparanter drone-luchtwezen.

Frank Vanwelkenhuyzen licht twee concrete cases toe waarbij politie en DroneMatrix succesvol samenwerkten. Case 1 betreft een verkeersanalyse via een tethered drone die een kruispunt in Genk observeert. De video-stream wordt geanalyseerd door automatische herkenningssoftware, waarbij dan maatregelen kunnen getroffen worden: stoplichten aanpassen, rijweg openzetten/afsluiten, enz… Case 2 betreft een sterk staaltje van samenwerking naar aanleiding van een incident met een trein en een vrachtwagen. Een bekabelde drone werd opgesteld om het incident op te nemen en te streamen naar de hulpverleners ter plaatse, maar ook naar remote locaties (crisiscel, hoofdkantoor Infrabel). Deze twee cases geven aan dat samenwerking tussen politie- en hulpdiensten en private ondernemingen perfect mogelijk is binnen een wettelijke kader.

Wouter van Haperen tenslotte licht toe hoe videobeeldanalyse gebruikt kan worden voor conflictobservaties bij weggebruikers. Hij bespreekt een concrete case waarbij videobeelden gebruikt werden om het voorrangsgedrag van fietsers en automobilisten op bypasses te analyseren. Vervolgens zal hij de huidige ontwikkelingen van videoanalyse software voor conflict-detectie tussen weggebruikers toelichten. (Semi-)automatische software zal in de (nabije) toekomst videobeelden kunnen analyseren met o.a. als doel de verkeersveiligheid te vergroten.

  

Locatie

Genk, Thor Park, André Dumontlaan 67 (www.thorpark.be)  

 Inschrijvingen

via de website www.plot.be

 Inschrijvingstarief

80 euro inclusief lunch en netwerkdrink

 Organisatie PLOT

Met de medewerking van de provincie Limburg, de federale politie Limburg, de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad, de lokale politie Carma, parket Limburg

Moderator: Prof. Dr. Willy Bruggeman

Met de steun van de provinciegouverneur van Limburg

 


Voor meer informatie kan u contact opnemen met Bart Deckers: bart.deckers@plotlimburg.be

* Indien u problemen heeft met het inschrijvingsformulier, probeer dan eens een andere browser.

Boekingen

Er kunnen geen reservaties worden geplaatst voor deze opleiding.